นิสิต ป.โท ที่เข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (นิสิตใหม่)

นิสิต ป.โท ที่เข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (นิสิตใหม่)

ให้มาพร้อมกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารใหม่ คณะโลจิสติกส์ (อาคารที่มาสอบสัมภาษณ์)

เวลา 9.00 น. เพื่อปฐมนิเทศ และ ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 038-103101 ถึง 02 หรือ 062-5639652 (พี่ใหม่)