โทฟุซัง นมถั่วเหลืองออร์แกนิคที่ไม่ธรรมดา สู่ยอดขายพันล้าน

Start Time

27 Oct, 2019
13:00

End Time

27 Oct, 2019
15:00

speakers

คุณสุรนาม พานิชการ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

Description

” โทฟุซัง นมถั่วเหลืองออร์แกนิค ที่ไม่ธรรมดา สู่ยอดขายพันล้าน ” ด้วยคณะโลจิสติกส์ จะจัดโครงการบริการวิชาการ Logistics Talk ครั้งที่ 14 หัวข้อ กรณีศึกษา โทฟุซัง แรงบันดาลใจจากน้ำเต้าหู้ถุง สู่ ธุรกิจนมถั่วเหลืองออร์แกนิค สู่เป้าหมาย 1,000 ล้าน  แบรนด์เล็ก ที่กล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่าง

Who should attend?

  • นิสิตและบุคคลากรคณะโลจิสติกส์
  • ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Registration fee

  • นิสิต บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ภายใต้ MOU กับคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาจากคณะโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

***** Permission for late check-in: 15 min