ความภาคภูมิใจในอาชีพพาณิชยนาวีไทย

Start Time

19 February, 2020
14:00

End Time

19 February, 2020
16:30

speakers

กัปตันทวีชัย อุดชาชน

Description

ด้วยความรู้และประสบการณ์หลายสิบปีในสายอาชีพพาณิชยนาวี กับตันทวีชัย ดีกรีศิษย์เก่าศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี รุ่น 1
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอายุมากกว่า 60 แล้วก็ตาม กัปตันทวีชัย ก็คงยังหลงรักในอาชีพนำเรือสินค้าเดินทางไปรอบโลก
รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับชาวพาณิชยนาวีรุ่นหลัง งานสัมมนา LogisticsTalk ครั้งที่ 15 นี้ จะเน้นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ โดยครอบคลุมหัวข้อ
– ความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพพาณิชยนาวี
– ภาวะความเป็นผู้นำ คุณธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ (กรณีศึกษา)
– การปรับตัวตามแนวโน้มธุรกิจพาณิชยนาวีไท

Who should attend?

  • นิสิตและบุคคลากรคณะโลจิสติกส์
  • ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Registration fee

  • นิสิต บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ภายใต้ MOU กับคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาจากคณะโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

***** Permission for late check-in: 15 min